Życie i śmierć Stolyka Lyterackiego

Hej, spróbujemy znowu się spotkać? Wczesny Dukaj chyba nie wzbudził wielkiego entuzjazmu, więc można też wymyślić coś innego do omówienia. Czterdzieści i cztery po Nagrodzie Zajdla i Żuławskiego? Niepełnię? Różaniec? Osobiście byłbym za Różańcem. Coś wybierzmy i spotkajmy się np. pod koniec listopada?

Co czytamy w sierpniu i kiedy się spotykamy?

Nie było ostrych protestów, więc temat na następne spotkanie to „Dukaj mało znany”. Przeczytajmy trzy opowiadania Jacka Dukaja z „Xavrasa Wyżryna i innych fikcji narodowych”: Gotyk, Przyjaciel prawdy: Dialog idei oraz Sprawa Rudryka Z. Do tego opcjonalnie: — wskazane przez Nosiwodę opowiadanie Sierpniowa noc z Esensji; — dwa wczesne utwory Dukaja, Śmierć matadora i Książę Mroku musi umrzeć (oba są w „Nowej Fantastyce”,… Czytaj dalej Co czytamy w sierpniu i kiedy się spotykamy?

Co czytamy w sierpniu?

Propozycja kolejnej lektury wymyślona na dzisiejszym spotkaniu: trzy opowiadania Jacka Dukaja z „Xavrasa Wyżryna i innych fikcji narodowych” (i opcjonalnie dwa–trzy krótsze teksty Dukajowe wybrane z wczesnych numerów „Nowej Fantastyki”). Są to następujące teksty: Gotyk, Przyjaciel prawdy: Dialog idei oraz Sprawa Rudryka Z. Jeśli nie będzie ostrych protestów, to tych właśnie rzeczy możemy się trzymać.